splinter effect of ammunition

splinter effect of ammunition
skeveldrinė šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens ↑skeveldrų kaunamoji veikmė. Skeveldrinė šaudmens veikmė apibūdinama: kaunamųjų skeveldrų skaičiumi; jų pasiskirstymu kovimo plote (antžeminė artilerija) arba kovimo erdvėje (zenitinė artilerija); skeveldrų kovimo spinduliu. Kaunamųjų skeveldrų skaičius priklauso nuo sviedinio (minos) korpuso storio, korpuso metalo mechaninių savybių, sprogstamojo užtaiso SM kiekio ir savybių, sprogstamojo užtaiso detonavimo pobūdžio ir skeveldrų lėkimo greičio. Geriausi šiuolaikiniai skeveldriniai sviediniai sudaro 1 kg sviedinio (minos) korpuso iki 50–55 kaunamųjų ir 100–150 smulkių nekaunamųjų skeveldrų. Skeveldrų pasiskirstymas smūginiame šaudyme labai priklauso nuo sviedinio kritimo kampo. Didėjant kritimo kampui, didėja kovimo plotas. Esant mažam kritimo kampui, pagrindinė kaunamųjų skeveldrų masė lekia į šonus dviem pluoštais statmenai šaudymo krypčiai; trečiasis, labai išretintas, lyginant su šoniniais, pluoštas nukreiptas pirmyn; atgal lekia tik kai kurios skeveldros. Didėjant kritimo kampui, skeveldrų skaičius šoniniuose pluoštuose beveik nesikeičia, tačiau didėja lekiančių pirmyn ir atgal skeveldrų skaičius. Kai kritimo kampas siekia arba viršija 75°, gaunamas beveik tolygus aplinkinis kovimas. Smūginio šaudymo skeveldrinė šaudmens veikmė tuo geresnė, kuo greičiau suveikia sprogdiklis ir kuo tvirtesnis gruntas, t. y. kuo mažesnė sviedinio sprogimo duobė. Geriausia skeveldrinė šaudmens veikmė kai sprogsta ore rikošetavęs sviedinys (sviedinys su nuotoliniu sprogdikliu) ir sprogimo aukštis ne didesnis kaip 20 m. Tokia veikmė užtikrina veiksmingiausią atviroje vietovėje ir atviruose apkasuose esančių karių pažeidimą. atitikmenys: angl. fragmentation effect of ammunition; splinter effect of ammunition rus. осколочное действие боеприпаса ryšiai: dar žiūrėkskeveldros kaunamoji veikmė

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • fragmentation effect of ammunition — skeveldrinė šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens ↑skeveldrų kaunamoji veikmė. Skeveldrinė šaudmens veikmė apibūdinama: kaunamųjų skeveldrų skaičiumi; jų pasiskirstymu kovimo plote (antžeminė artilerija) arba kovimo erdvėje …   Artilerijos terminų žodynas

  • Characters of the Mass Effect universe — This article describes notable characters who appear in the Mass Effect fictional universe. These characters are explored in the novels Mass Effect: Revelation, Mass Effect: Ascension, Mass Effect: Retribution, and Mass Effect: Deception; the… …   Wikipedia

  • skeveldrinė šaudmens veikmė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens ↑skeveldrų kaunamoji veikmė. Skeveldrinė šaudmens veikmė apibūdinama: kaunamųjų skeveldrų skaičiumi; jų pasiskirstymu kovimo plote (antžeminė artilerija) arba kovimo erdvėje (zenitinė artilerija);… …   Artilerijos terminų žodynas

  • осколочное действие боеприпаса — skeveldrinė šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens ↑skeveldrų kaunamoji veikmė. Skeveldrinė šaudmens veikmė apibūdinama: kaunamųjų skeveldrų skaičiumi; jų pasiskirstymu kovimo plote (antžeminė artilerija) arba kovimo erdvėje …   Artilerijos terminų žodynas

  • Sam Fisher — General VG character name = Samuel Fisher caption = series = Tom Clancy s Splinter Cell firstgame = Tom Clancy s Splinter Cell creator = artist = voiceactor = Michael Ironside (English) Tesshō Genda (Japanese) Daniel Beretta (French) Martin… …   Wikipedia

  • United Kingdom — a kingdom in NW Europe, consisting of Great Britain and Northern Ireland: formerly comprising Great Britain and Ireland 1801 1922. 58,610,182; 94,242 sq. mi. (244,100 sq. km). Cap.: London. Abbr.: U.K. Official name, United Kingdom of Great… …   Universalium

  • India — /in dee euh/, n. 1. Hindi, Bharat. a republic in S Asia: a union comprising 25 states and 7 union territories; formerly a British colony; gained independence Aug. 15, 1947; became a republic within the Commonwealth of Nations Jan. 26, 1950.… …   Universalium

  • MythBusters (2007 season) — Country of origin Australia United States No. of episodes 25 (includes 4 specials) Broadcast Original channel Discovery Channel …   Wikipedia

  • Irish Republican Army — This article is about the historical organisation that fought in the Easter Rising of 1916 and the Irish War of Independence of 1919–21. For the groups that existed from 1922–1969, see Irish Republican Army (1922–1969). For later republican… …   Wikipedia

  • StG 44 — MP 43 redirects here. For the Microsoft MPEG 4 Video Codec V3, see Windows Media Video#Versions. Sturmgewehr 44 StG44 Type Assault rifle …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”